03/05/2020

Sau một cuộc phẫu thuật mắt, bạn phải dành thời gian chăm sóc, nghỉ ngơi để phục hồi đúng cách. Nên tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ để đạt kết quả tốt nhất sau hậu phẫu.


No more posts