[bt_section lazy_load=”no” layout=”wide” top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”not-spaced” skin=”inherit” full_screen=”yes” vertical_align=”inherit” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”” parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”btNoPadding” animation=”animate animate-fadein animate-moveup” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”#005198″ opacity=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_slider images=”1395″ height=”auto” animation=”fade” show_dots=”hide” slides_to_show=”3″ auto_play=”2000″ publish_datetime=”” expiry_datetime=”” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_slider][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section lazy_load=”no” layout=”boxed” top_spaced=”topSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” skin=”inherit” full_screen=”no” vertical_align=”btMiddleVertical” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”” parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_header superheadline=”” headline=”Phẫu Thuật Mắt” headline_size=”large” dash=”bottom” dash_style=”btAlternateDash” subheadline=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/2″][bt_bb_features_table title=”;Phẫu Thuật Mắt (Mí Trên);” table=”1;Thẩm mỹ mắt to;25.000.000
2;Cắt mắt 2 mí Hàn Quốc;15.000.000
3;Cắt mắt 2 mí cấu trúc – Mắt khó;20.000.000
4;Điều trị sụp mí (mí trên);30.000.000
5;Phẫu thuật cắt mí mắt + Cấy mỡ hốc mắt sâu;25.000.000
6;Lấy mỡ và da thừa mí trên + Nâng cơ đuôi mắt;18.000.000
7;Bấm mí Hàn Quốc;12.000.000
8;Bấm mí Hàn Quốc kèm lấy mỡ thừa;15.000.000
9;Treo chân mày;12.000.000
10;Tái phẫu thuật mắt 2 mí – Mức độ khó 1;30.000.000
11;Tái phẫu thuật mắt 2 mí – Mức độ khó 2;40.000.000
12;Tái phẫu thuật mắt 2 mí – Mức độ khó 3;50.000.000
13;Tái phẫu thuật mắt mí + Cấy mỡ hốc mắt sâu;45.000.000
14;Tái phẫu thuật điều trị sụp mí;40–50.000.000″ color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”price-table” el_style=””][/bt_bb_features_table][/bt_column][bt_column width=”1/2″][bt_bb_features_table title=”;Phẫu Thuật Mắt (Mí Dưới);” table=”1;Phẫu thuật lấy mỡ & da thừa mí dưới;12.000.000
2;Mở rộng góc mắt ngoài;10.000.000
3;Mở rộng góc mắt trong;10.000.000
4;Phẫu thuật điều trị lật mi dưới;35.000.000
5;Cấy mỡ vùng lõm mi dưới (SD mỡ đùi);20.000.000
6;Tái phẫu thuật lật mi dưới;45.000.000″ color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”price-table” el_style=””][/bt_bb_features_table][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section lazy_load=”no” layout=”boxed” top_spaced=”topSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” skin=”inherit” full_screen=”no” vertical_align=”btMiddleVertical” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”” parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_header superheadline=”” headline=”Phẫu Thuật Mũi” headline_size=”large” dash=”bottom” dash_style=”btAlternateDash” subheadline=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/3″][bt_bb_features_table title=”;Phẫu Thuật Mũi (Lần Đầu);” table=”1;Cắt cánh mũi;6.000.000
2;Nâng mũi sụn mềm Hàn Quốc;15.000.000
3;Phẫu thuật mũi gồ không đặt sóng;15.000.000
4;Thu hẹp xương mũi không đặt sóng;20.000.000
5;Nâng mũi Hàn Quốc (sử dụng sụn Megaderm);25.000.000
6;Nâng mũi bán cấu trúc (sử dụng sụn tai);25.000.000
7;Nâng mũi bọc sụn vành tai kèm bọc Megaderm;30.000.000
8;Nâng mũi cấu trúc S-Line sụn tai;45.000.000
9;Nâng mũi S-Line + Cắt cánh;49.000.000
10;Nâng mũi S-Line kết hợp chỉnh vẹo vách ngăn;48.000.000
11;Nâng mũi cấu trúc kết hợp chỉnh gồ;45.000.000
12;Nâng mũi S-Line + Sụn tự thân toàn bộ (biểu bì mông);65.000.000″ color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”price-table” el_style=””][/bt_bb_features_table][/bt_column][bt_column width=”1/3″][bt_bb_features_table title=”;Phẫu Thuật Mũi (Lần Đầu);” table=”13;Nâng mũi cấu trúc Perfect (bỏ cấu trúc cũ, tạo dựng mới theo ý muốn) *Mới*;150.000.000
14;Nâng mũi S-Line – 3D (mới) + chỉnh vách ngăn;60.000.000
15;Nâng mũi S-Line – 3D + Chỉnh xương gồ;60.000.000
16;Nâng mũi S-Line – 3D + Hạ xương bè;60.000.000
17;Nâng mũi S-Line – 3D + Cắt cánh mũi;60.000.000
18;Nâng mũi S-Line Surgiform;80.000.000
19;Nâng mũi Perfect + Dựng vách ngăn 3D;70.000.000
20;Nâng mũi Perfect bọc Megaderm toàn bộ;60.000.000
21;Nâng mũi Perfect sụn sườn tự thân;80.000.000
22;Nâng mũi S-Line Tutoplast;80.000.000″ color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”price-table” el_style=””][/bt_bb_features_table][/bt_column][bt_column width=”1/3″][bt_bb_features_table title=”;Tái Phẫu Thuật Mũi – Mũi Khó;” table=”1;Nâng mũi S-Line – 3D tái phẫu thuật;80-120.000.000
2;Nâng mũi S-Line tái phẫu thuật (Cấp độ 1);70.000.000
3;Nâng mũi S-Line tái phẫu thuật (Cấp độ 2);80.000.000
4;Nâng mũi S-Line tái phẫu thuật (Cấp độ 3);90.000.000
5;Nâng mũi S-Line tái phẫu thuật (Cấp độ 4);100.000.000
6;Nâng mũi S-Line sụn sườn tự thân tái phẫu thuật (TPT);100.000.000
7;Nâng mũi S-Line sụn sườn tự thân TPT – Mũi khó;130.000.000″ color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”price-table” el_style=””][/bt_bb_features_table][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section lazy_load=”no” layout=”boxed” top_spaced=”topSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” skin=”inherit” full_screen=”no” vertical_align=”btMiddleVertical” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”” parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][bt_row][bt_column width=”1/2″][bt_header superheadline=”” headline=”Phẫu Thuật Ngực – Mông” headline_size=”large” dash=”bottom” dash_style=”btAlternateDash” subheadline=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][bt_bb_features_table title=”;;” table=”1;Nâng mông Nano Chip;95.000.000
2;Nâng ngực túi tròn;45-55.000.000
3;Nâng ngực Nano không Chip;65.000.000
4;Nâng ngực Nano Chip;75.000.000
5;Nâng ngực Nano Chip Ergonomix;85.000.000
6;Nâng ngực Nano Chip Demi;100.000.000
7;Nâng ngực túi Mentor giọt nước;70.000.000
8;Cấy mỡ ngực;65.000.000
9;Thu gọn ngực phì đại;75.000.000
10;Thu gọn quầng vú;10.000.000
11;Phẫu thuật núm vú tụt;15.000.000
12;Thu gọn đầu vú;7.000.000
13;Chỉnh hình ngực xệ – Cấp độ 1;40.000.000
14;Chỉnh hình ngực xệ – Cấp độ 2;50.000.000
15;Chỉnh hình ngực xệ – Cấp độ 3;70.000.000
16;Chỉnh hình ngực xệ – Cấp độ 4;100.000.000″ color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”price-table” el_style=””][/bt_bb_features_table][/bt_column][bt_column width=”1/2″][bt_header superheadline=”” headline=”Phẫu Thuật Hút Mỡ, Căng Da Bụng” headline_size=”large” dash=”bottom” dash_style=”btAlternateDash” subheadline=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][bt_bb_features_table title=”;;” table=”1;Hút mỡ cánh tay;25-30.000.000
2;Hút mỡ đùi;45.000.000
3;Hút mỡ lưng;30.000.000
4;Hút mỡ hông;30.000.000
5;Hút mỡ bụng toàn bộ – Cấp độ 1;45.000.000
6;Hút mỡ bụng toàn bộ – Cấp độ 2;55.000.000
7;Hút mỡ bụng toàn bộ – Cấp độ 3;65.000.000
8;Hút mỡ bụng Ultra Smart *Mới*;60-80.000.000
9;Hút mỡ nọng cằm;20.000.000
10;Căng da nọng cằm;30.000.000
11;Căng da bụng Mini;55.000.000
12;Căng da bụng toàn bộ – Cấp độ 1;70.000.000
13;Căng da bụng toàn bộ – Cấp độ 2;80.000.000
14;Căng da bụng toàn bộ – Cấp độ 3;90.000.000″ color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”price-table” el_style=””][/bt_bb_features_table][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section lazy_load=”no” layout=”boxed” top_spaced=”topSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” skin=”inherit” full_screen=”no” vertical_align=”btMiddleVertical” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”” parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_header superheadline=”” headline=”Phẫu Thuật Hàm Mặt” headline_size=”large” dash=”bottom” dash_style=”btAlternateDash” subheadline=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/2″][bt_bb_features_table title=”;;” table=”1;Phẫu thuật hàm hô (hàm trên);75.000.000
2;Phẫu thuật hàm hô (hàm trên) + Điều trị hở lợi; 80.000.000
3;Phẫu thuật Lefort 1 (hàm trên);90.000.000
4;Phẫu thuật hàm hô (hai hàm);120.000.000
5;Phẫu thuật hàm móm BSSO;100.000.000
6;Phẫu thuật Lefort 1 (hàm trên) + Cắt BSSO (hàm dưới);180.000.000
7;Độn gò má;30.000.000
8;Độn thái dương sụn mềm Hàn Quốc;30.000.000
9;Gọt góc hàm;80.000.000
10;Gọt góc hàm + Gọt cành ngang;90.000.000
11;Gọt góc hàm + Gọt cành ngang + Gọt cằm vuông;100.000.000
12;Gọt toàn hàm + Chỉnh mặt lệch do xương hàm;120.000.000
13;Gọt toàn hàm + Chỉnh mặt lệch do trục xương cằm;120.000.000
14;Gọt mặt V-Line;80.000.000
15;Gọt mặt V-Line tái phẫu thuật;100.000.000
16;Gọt mặt V-Line + Chỉnh cằm lệch;100.000.000″ color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”price-table” el_style=””][/bt_bb_features_table][/bt_column][bt_column width=”1/2″][bt_bb_features_table title=”;;” table=”17;Gọt mặt V-Line _ Trượt cằm;120.000.000
18;Gọt cằm V-Line;45.000.000
19;Phẫu thuật trượt cằm;45.000.000
20;Độn cằm bằng Implant Hàn Quốc;20.000.000
21;Độn cằm nẹp vít cố định;25.000.000
22;Độn cằm nẹp vít cố định (cằm phẫu thuật lại);30.000.000
23;Hạ xương gò má;70.000.000
24;Cấy mỡ Body Face;60.000.000
25;Cấy mỡ Body Face (tế bào gốc);80.000.000
26;Cấy mỡ rãnh mũi má;20.000.000
27;Cấy mỡ rãnh mũi má (tế bào gốc);30.000.000
28;Lấy túi mỡ má;20.000.000
29;Căng da mặt Mesh Lift;85.000.000
30;Tháo cằm;5.000.000
31;Tạo hình cằm chẻ;15.000.000
32;Tạo má lúm đồng tiền;6.000.000″ color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”price-table” el_style=””][/bt_bb_features_table][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section lazy_load=”no” layout=”boxed” top_spaced=”topSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” skin=”inherit” full_screen=”no” vertical_align=”btMiddleVertical” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”” parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_header superheadline=”” headline=”Thẩm Mỹ Nội Khoa” headline_size=”large” dash=”bottom” dash_style=”btAlternateDash” subheadline=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/3″][bt_bb_features_table title=”;Tiêm Filler/Botox;” table=”1;Filler Juvederm/ Restylen/ Teoxan;9.000.000/ 1cc
2;Filler Korea Neuramix;4.000.000/ 1cc
3;Thon gọn hàm;20.000.000
4;Trẻ hóa đuôi mắt;3.000.000
5;Trẻ hóa trán;6.000.000
6;Trẻ hóa cau mày;4.000.000
7;Combo trẻ hóa toàn diện ( mắt,trán, cau mày);15.000.000
8;Trẻ hóa hai rãnh cười;15.000.000/1cc
9;Trẻ hóa má baby;15.000.000/1cc” color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”price-table” el_style=””][/bt_bb_features_table][/bt_column][bt_column width=”1/3″][bt_bb_features_table title=”;Căng da mặt bằng chỉ (Tap Thread);” table=”1;Nâng cung mày bằng chỉ;12.000.000
2;Căng chỉ trán;20.000.000
3;Căng chỉ xóa nhăn và thâm mí dưới;15.000.000
4;Căng chỉ làm đầy rãnh cười;15.000.000
5;Căng chỉ 2/3 mặt (Midle Face);40.000.000
6;Căng chỉ toàn mặt;60.000.000
7;Căng da mặt và cổ;80.000.000
8;Căng da mặt toàn mặt bằng chỉ Vàng;40.000.000″ color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”price-table” el_style=””][/bt_bb_features_table][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][bt_bb_features_table title=”;Điều trị tuyến mồ hôi;” table=”1;Trị hôi nách bằng Laser;15.000.000
2;Cắt tuyến mồ hôi nách;20.000.000″ color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”price-table” el_style=””][/bt_bb_features_table][/bt_column][bt_column width=”1/3″][bt_bb_features_table title=”;PRP tế bào gốc tự thân;” table=”1;Điều trị sẹo rỗ, chân lông to PRP + CD 34;12.000.000/ Lần
2;Điều trị PRP siêu trẻ hóa da CD34;10.000.000/ Lần” color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”price-table” el_style=””][/bt_bb_features_table][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][bt_bb_features_table title=”;Trẻ hóa da công nghệ RF;” table=”1;RF vùng mặt;5.000.000
2;RF vùng cổ;3.000.000
3;RF vùng mắt;1.000.000
4;RF body;6.000.000
5;RF vùng bụng, eo;3.000.000
6;RF vùng hai bắp tay;3.000.000
7;RF vùng lưng;3.000.000
8;RF vùng đùi;2.000.000″ color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”price-table” el_style=””][/bt_bb_features_table][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section lazy_load=”no” layout=”boxed” top_spaced=”topSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”inherit” full_screen=”no” vertical_align=”btMiddleVertical” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”” parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_header superheadline=”” headline=”Bảng Giá Khoa Da Liễu” headline_size=”large” dash=”bottom” dash_style=”btAlternateDash” subheadline=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_header][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/2″][bt_bb_features_table title=”;Triệt lông IPL;;;” table=”Stt;Dịch vụ;;Chi phí (VNĐ);Liệu trình
1;Mép;;500.000/lần;2.500.000/10 lần
2;Nách;;800.000/lần;4.000.000/10 lần
3;Râu;;800.000/lần;4.000.000/10 lần
4;Mặt;;1.000.000/lần;5.000.000/10 lần
5;Tay;1/2 tay;1.000.000/lần;5.000.000/10 lần
;;Nguyên tay;1.500.000/Lần;7.500.000/10 lần
6;Chân;1/2 chân;2.000.000/lần;10.000.000/10 lần
;;Nguyên chân;2.500.000/Lần;12.500.000/10 lần” color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”price-table” el_style=””][/bt_bb_features_table][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][bt_bb_features_table title=”;Trẻ hóa da, Se khít lỗ chân lông, Các vấn đề sắc tố;;;” table=”Stt;Dịch vụ;;Chi phí (VNĐ);Liệu trình
1;Laser toning sáng da;Mặt;2.500.000/lần;12.00.000/6 lần
;;Diện rộng (lưng, chân, tay…);3.500.000/lần;17.00.000/6 lần
2;Ipl trẻ hóa, sáng da, viêm nang lông…;;1.500.000/lần;
3;Laser C02 Fractional trẻ hóa da;;3.000.000/lần;
4;Laser trị nám;;3.500.000/lần;17.00.000/6 lần
5;Laser tàn nhang;≤30 nốt;2.000.000/lần;3.00.000/2 lần
;;(mật độ dày, ≥30nốt);2.500.000/lần;5.00.000/2 lần” color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”price-table” el_style=””][/bt_bb_features_table][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][bt_bb_features_table title=”;Trị sẹo;;;” table=”Stt;Dịch vụ;;Chi phí (VNĐ);Liệu trình
1;Trị sẹo lõm (1 vài sẹo lõm);;500.000/nốt;
2;Trị sẹo rỗ (bóc tách sẹo + Lăn kim + PRP);;12.000.000/lần;
3;Trị sẹo rỗ (bóc tách sẹo + PRP + Laser C02Frac);;13.000.000/lần;
4;Tiêm sẹo lồi;≤5cm;500.000/lần;1.500.000/4 lần
;;≥5cm;1.000.000/lần;3.000.000/4 lần” color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”price-table” el_style=””][/bt_bb_features_table][/bt_column][bt_column width=”1/2″][bt_bb_features_table title=”;Chăm sóc da;;” table=”Stt;Dịch vụ;;Chi phí (VNĐ)
1;Chăm sóc da mặt chuyên sâu;;500.000/lần
2;Chăm sóc mụn (mặt);Lấy nhân mụn;500.000/lần
;;Lấy nhân mụn + chiếu IPL;1.000.000/lần
3;Chăm sóc mụn (lưng);Lấy nhân mụn + chiếu IPL;1.500.000/lần” color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”price-table” el_style=””][/bt_bb_features_table][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][bt_bb_features_table title=”;Tẩy nốt ruồi, Mụn thịt;;;” table=”Stt;Dịch vụ;;Chi phí (VNĐ);Liệu trình
1;Nốt ruồi(bảo hành 6 tháng);2 nốt đầu;300.000/nốt;
;;Từ nốt thứ 3 trở lên;100.000/nốt;
2;Đồi mồi;≤3cm²;500.000/lần;800.000/2 lần
;;≥3cm²;1.000.000/lần;1.600.000/2 lần
3;Mụn thịt, hạt cơm, u nhú…;;2.000.000/lần;3.000.000/2 lần” color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”price-table” el_style=””][/bt_bb_features_table][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][bt_bb_features_table title=”;Laser xóa xăm;;” table=”Stt;Dịch vụ;;Chi phí (VNĐ)
1;Xóa hình xăm không sẹo 1 màu đen/ xanh đen;≤10cm²;500.000/lần
;;≥10cm² (Giá trên 1cm²);1.500.000/lần
2;Xóa hình xăm không sẹo nhiều màu;≤10cm²;800.000/lần
;;≥10cm² (Giá trên 1cm²);2.000.000/lần
3;Xóa xăm lông mày;;1.000.000/lần” color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”price-table” el_style=””][/bt_bb_features_table][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][bt_bb_features_table title=”;HIFU nâng cơ;” table=”STT;Dịch vụ;Chi phí (VNĐ)
1;Mắt;8.000.000/lần
2;Trán;8.000.000/lần
3;Nọng cằm;10.000.000/lần
4;Cổ;10.000.000/lần
5;Mặt;15.000.000/lần
6;Toàn mặt + Vùng cổ;25.000.000/lần” color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”price-table” el_style=””][/bt_bb_features_table][/bt_column][/bt_row][/bt_section]