Đội ngũ bác sĩ

ĐỘI NGŨ BÁC SĨ

Trần Thanh Hiền

Tốt nghiệp bác sĩ Chuyên khoa da liễu tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM. Tốt nghiệp lớp nâng cao chuyên khoa 1 tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM. Hiện là Bác sĩ tại bệnh viện thẩm mỹ Sao Hàn.


XEM THÊM

Đỗ Văn Khê

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên ngành Phẫu thuật Ngoại khoa tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM
Kinh nghiệm 20 năm trong lĩnh vực thẩm mỹ.
Hiện là Bác sĩ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Sao Hàn.


XEM THÊM

Huỳnh Anh Tú

Tốt nghiệp Đại học Y dược TP.HCM
Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I Đại học Y dược TP.HCM
Thành viên Hội phẫu thuật tạo hình TP.HCM.
Hiện là Bác sĩ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Sao Hàn


XEM THÊM

Trần Thanh Hiền

Tốt nghiệp bác sĩ Chuyên khoa da liễu tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM.
Tốt nghiệp lớp nâng cao chuyên khoa 1 tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM.
Hiện là Bác sĩ tại bệnh viện thẩm mỹ Sao Hàn.


XEM THÊM

Đỗ Văn Khê

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên ngành Phẫu thuật Ngoại khoa tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM
Kinh nghiệm 20 năm trong lĩnh vực thẩm mỹ.
Hiện là Bác sĩ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Sao Hàn.


XEM THÊM

Huỳnh Anh Tú

Tốt nghiệp Đại học Y dược TP.HCM
Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I Đại học Y dược TP.HCM
Thành viên Hội phẫu thuật tạo hình TP.HCM.
Hiện là Bác sĩ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Sao Hàn


XEM THÊM